• Linkovanje udaljenih lokacija

Bez dodatne antene

Sa ovom opremom korisnik je u mogućnosti da na najlakši način uspostavi svoju bežičnu Internet konekciju. Dovoljno je uređaj postavite na antenski stub na krovu (preporučena debljina cevi je 5cm – 2 incha), i provučete odgovarajući kabl do Vašeg računara. Sam uređaj već sadrži antenu pojačanja 14dBi, što je dovoljno da se ostvari pouzdana radio veza, dometa do 3km.


Sa dodatnom antenom

U pitanju je ista oprema, ali u slučajevima kada je korisnik udaljen više od 3km, preporučujemo postavljanje dodatne antene koja bi pojačala signale. Razlika u instalaciji je dodatna, "tanjir" antena, prečnika 50cm. Pojačanje ove antene je 24dBi, tako da ovu upotrebu ove antene preporučujemo za korisnike koji su udaljeni do 10km od bazne stanice.

Tehničke karakteristike
CPU (procesorski resursi) Atheros 180MHz MIPS
RAM (memorija) 16MB RAM
Flash (memorija) 4MB FLASH
Wireless standard 5GHz, 802.11a
Širina kanala 5/10/20/40MHz
Dobitak antene 14dBi x2
Polarizacija Adaptive Vertical/Horizontal
Konektor za dodatnu, jaču antenu Poseduje, RP-SMA konektor
Domet Do 3km (do 10km sa dodatnom jačom antenom)
Maksimalni protok 25Mbps+ TCP/IP
Način montaže Montaža na antensku šipku, prečnika 5cm
Dimenzije 26.4cm x 8cm x 3cm
Težina 0.4 kg
Način električnog napajanja DC 12V (jednosmerna struja), 1A POE (included)
Standardi koje ispunjava FCC 15.247, IC, CE

Instalacija

Da bi korisnik počeo da koristi usluge SkyNeta neophodni su sledeći koraci, koje korisnik mora odraditi samostalno:

 • Izviđanje tehničkih mogućnosti - utvrđivanje optičke vidljivosti sa baznom stanicom SkyNeta
 • Instalacija opreme, podrazumeva i eventualno postavljenje stuba na koji će se prikačiti oprema
 • Konfiguracija samog uređaja, u saradnji sa tehničkom podrškom

Aperto Networks - Wireless @ 3.5GHz

Bežična mreža SkyNeta na 3.5GHz razvijena je u skladu sa savremenim zahtevima poslovnih korisnika, njihovim potrebama za sve bržom i pouzdanijom vezom ka Internetu, uz garanciju za kvalitet pružene usluge.

SkyNet bežična pristupna mreža, koristi najsavremenija dostignuća u bežičnoj i IP tehnologiji, koje su pogodne za prenos svih vrsta podataka jer koriste tehnologije RapidBurst. Povezivanje i instalacija su veoma uprošćeni, tako da je moguće povezivanje u roku od nekoliko sati.

Glavna prednost sistema je mogućnost garantovanja kvaliteta servisa QoS.


Najkvalitetniji wireless pristup, na 3.5GHz, Vam omogućava

 • 24h online Internet konekciju
 • velike brzine prenosa: 64 kb/s — 4 Mb/s
 • statičke IP adrese
 • pouzdanu konekciju
 • VPN umrežavanje izdvojenih korisničkih lokacija korišćenjem IP-a
 • 24h nadzor wireless mreže – Network Operation Centar (NOC)
 • uvid u ostvareni saobraćaj preko grafika
 • brzo uspostavljanje veze – instalacija u roku od 24h
 • ne morate posedovati telefonsku paricu
 • domet do 20+ km
 • preseljenje opreme: ako jednog dana Vaša firma promeni adresu, uređaj možete premestiti na novu lokaciju i na njoj dobiti Internet za jedan dan

Oprema korisniku pruža brzine do 4 Mb/s (downlink) i 4 Mb/s (uplink) efektivnog protoka. Korisnik svakog bežičnog uređaja zahteva određenu garantovanu brzinu prenosa CIR (Commited Information Rate) koja može iznositi 64 kb/s, 128 kb/s, 256 kb/s, 512 kb/s... dok je maksimalna brzina koju može ostavariti 4 Mb/s.

Korisnička oprema je tako dizajnirana da podržava sledeće režime rada: bridge, router, VLAN, NAT. Shodno svojim potrebama svaki korisnik može da odabere odgovarajući režim rada, i tako smanji kompletne troškove za svu potrebnu opremu

Napomena: Za veoma bliske lokacije sistem može funkcionisati i bez optičke vidljivosti.

Modeli korisničkih uređaja:

Tip 110: bridge, podržava do 5 MAC adresa
Tip 120: bridge i NAT, do 20 MAC adresa
Tip 130: bridge, NAT, router, DHCP server, do 250 MAC adresa

Wireless @ 2.4 GHz

SkyNet korisnicima nudi i povezivanje na bežičnu mrežu koja radi na 2.4GHz. Kod ove vrste povezivanja neophodno je da sami kupite i instalirate opremu.