• IP telefonija telefoni sa net priključkom

Ip Telefonija Lazarevac

Omogućuje:

  • sve što i klasičan telefon
  • smanjenje troškova
  • povezivanje lokacija iz celog sveta u jedinstvenu mrežu
  • kvalitetnije veze
  • lakše i brže povezivanje, jer se odvija u internoj mreži